Ervaring

2014-heden: webdesign

Gebruikte programma’s: Webnode en Incomedia (Website X5)

In opdracht websites ontwikkeld voor

www.studio54nl.com

www.artbygon.nl

 

2006-2014: B4KIDS als locatiemanager (tot 20 medewerkers) 

Ik heb diverse kinderdagverblijven en bso’s aangestuurd in verschillende sociaal geografische wijken, derhalve heb ik ervaring met diverse doelgroepen. Zowel de oudertevredenheid, de personeelstevredenheid als de bezetting is altijd hoog geweest.

Ik heb diverse kinderdagverblijven en bso’s aangestuurd in verschillende sociaal geografische wijken, derhalve heb ik ervaring met diverse doelgroepen. Zowel de oudertevredenheid, de personeelstevredenheid als de bezetting is altijd hoog geweest.

Werkzaamheden:

Als locatiemanager was ik verantwoordelijk voor het gehele personeelsbeleid; aanname, ontslag, roosteren, begeleiden d.m.v. coaching, functionerings en beoordelingsgesprekken, werkbegeleiding en teamvergaderingen.
Samen met het team ontwikkelde ik het pedagogisch werkplan van de locatie en was verantwoordelijk voor de uitvoering.
Samen met diverse trainers zorgde ik voor het op peil houden en uitbreiden van de pedagogische kennis.
Tevens was ik verantwoordelijk voor de financiële administratie en opzetten begroting van de locatie. Het juist inzetten van het personeel en daarbij rekening houdend met het aantal aanwezige kinderen en de wet en regelgeving kinderopvang en brandweer.
Actief overleggen met derden zoals brandweer, GGD en jeugdzorg.
Oudercontacten d.m.v. persoonlijke gesprekken, ouderavonden, oudercommissie.
Verantwoordelijk voor de invulling van de website en werving van nieuwe klanten. Tot slot was ik als locatiemanager verantwoordelijk voor het interieur en exterieur van de locatie.

Projecten:

 • ·         Verhuizing van de bso van ko Krullevaar
 • ·         Uitbreiding en verbouwing KDV  Krullevaar

2000-2005: Stichting Kinderopvang Spaarne als locatiehoofd bso (20 medewerkers)

2000-2004 locatiehoofd verschillende locaties

2004-2005 locatiemanager van tieneropvang De Boemerang en bso De Buffels, De Boeg en De Boekanier

Werkzaamheden:

Als locatiemanager was ik verantwoordelijk voor het gehele personeelsbeleid; aanname, ontslag, roosteren, begeleiden d.m.v. coaching, functionerings en beoordelingsgesprekken, werkbegeleiding en teamvergaderingen.

Samen met het team ontwikkelde ik het pedagogisch werkplan van de locatie en was verantwoordelijk voor de uitvoering.

Tevens was ik verantwoordelijk voor de financiële administratie. Het juist inzetten van het personeel en daarbij rekening houdend met het aantal aanwezige kinderen en de wet en regelgeving kinderopvang en brandweer.

Oudercontacten d.m.v. persoonlijke gesprekken, ouderavonden, oudercommissie.

Verantwoordelijk voor de invulling van de website en werving van nieuwe klanten.
Lid van het managementteam.

Projecten:

 • Diverse verbouwingen, uitbreidingen en verhuizingen


  1999-2000: Studie

Ik ben in 1999 gestart met de opleiding Leidinggevende kinderopvang bij het College dienstverlening & Welzijn wat in 2000 resulteerde in een diploma en een baan.

1990-1999: Stichting Woonwagenopbouwwerk regio Leiden als stafmedewerksters stichting en hoofdleidster peuterspeelzaal

Werkzaamheden:

Vier ochtenden per week werkte ik als peuterleidster op de peuterspeelzaal van het buurthuis waar in eerste instantie voornamelijk kinderen van het woonwagencentrum zelf, of van kleinere centra in de regio kwamen. Ik nam deel aan het landelijk platform peuterspeelzalen woonwagencentra

Contacten onderhouden met en opvoedingssteun bieden aan ouders van kinderen van 0-4 op het woonwagencentrum. Ik deed de planning en plaatsing van peuters en hield de financiële administratie van de peuterspeelzaal bij.

Daarnaast begeleidde ik stagiaires en nieuwe peuterleidsters.

Contacten onderhouden met derden zoals de Woonwagenschool, GGD en reguliere kinderopvang waren van essentieel belang voor de ontwikkeling van het peuterspeelzaalwerk op het woonwagencentrum.

Daarnaast was ik stafmedewerkster Stichting Woonwagenwerk en ondersteunde andere disciplines zoals het jeugdwerk, vrouwenwerk en scholing.

Ten slotte zorgde ik voor de uitgave De Rollerman, een krant voor de woonwagenbewoners van de Leidse regio

Projecten:

 •  Verhuizing van de peuterspeelzaal naar een locatie buiten het woonwagencentrum
 • Subsidies aanvragen om verhuizing te realiseren
 • Verbouwing van de nieuwe locatie tot een peuterspeelzaal die voldoet aan de normen van de kinderopvang
 • Werving van “burger”-peuters voor de peuterspeelzaal om zo een omgekeerde integratie tot stand brengen

Nevenactiviteiten

 • 2014 Pietenhuis Noordwijk t.b.v. CareForKim
 • 2014 vrijwilliger www.kickebola.org
 • 2014 mantelzorger
 • 2010-heden algemeen bestuurslid /notulist oudervereniging Leeuwenhorstcollege
 • 2011-heden algemeen bestuurslid basketbalvereniging Forwodians
 • 2011-2013 voorzitter technische commissie basketbalvereniging Forwodians
 • 2008-2011 secretaris technische commissie basketbalvereniging Forwodians
 • 2001-2003 voorzitter Stichting Peuterspeelzalen Voorhout
 • 1997-2001 secretaris Stichting Peuterspeelzalen Voorhout

 

Contact

Marieke Smit

025-2219198
06-36487816

© 2012 eigendom van Marieke Smit

Mogelijk gemaakt door Webnode